Za reklamu přípravků na Šlágru pokuty 1,2 milionu

Šlágr TV se specializuje na lidovou hudbu v nenáročných aranžích. Foto: Šlágr TV

Šlágr TV se specializuje na lidovou hudbu v nenáročných aranžích. Foto: Šlágr TV

Rada pro vysílání ostře vystoupila proti marketingovým praktikám firmy Endala. Ta na televizi Šlágr, oslovující zejména starší diváky, inzerovala své doplňky stravy Trimun, Ginkgo biloba a Colacoll. Radní přitom zjistili, že v reklamním vysílání jsou diváci nabádáni k telefonické objednávce za cenu nižší než v běžné obchodní síti. Pokud si divák objedná, celkově ho to ale přijde dráž - firma totiž připočítá poštovné, které celkovou cenu zásilky navýší nad úroveň běžné ceny v obchodě.

To radní vidí jako nekalou obchodní praktiku. Za reklamu na každý takový výrobek proto rada firmě Endala udělila pokutu 400.000 Kč, celkem 1,2 milionu Kč. K tomu za každý případ dostala firma ještě pořádkovou pokutu 5.000 Kč, protože včas nesdělila, kdo pro ni reklamy zpracoval - celkem tedy dalších 15.000 Kč.

Firmu Endala vlastní akciová společnost E-Invest Group, obě sídlí na Hradčanském náměstí v Praze. Jednatelem Endaly a předsedou představenstva E-Invest Group je Filip Dušek, účetní závěrka z roku 2011 ho uvádí i jako většinového vlastníka firmy. Na svém webu Endala slibuje „komplexní, ale přísně individuální péči, se kterou se vrátí vašemu tělu zdraví a vaší duši klid“.

PLNÉ ZDŮVODNĚNÍ POKUT RADOU PRO VYSÍLÁNÍ

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pokutu ve výši 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého se zakazuje, aby reklama na potraviny uváděla v omyl přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovala, a zároveň za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, čehož se dopustil tím, že zadal do vysílání reklamu „Trimun“, premiérově odvysílanou dne 20. prosince 2013 v čase 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV. V reklamě jsou uvedena tvrzení, která deklarují léčebný, potažmo preventivní, účinek potraviny/doplňku stravy Trimun, a to v příčinné souvislosti se zmínkou o negativním vlivu nepříznivého počasí na lidské zdraví. Současně je uvedeno, že lze předejít ulehnutí do postele (v důsledku zhoršení imunity), což je v běžné řeči chápáno jako označení stavu při onemocnění. Ačkoliv nejsou v obchodním sdělení uvedena žádná konkrétní onemocnění, jsou uvedeny takové informace, které u diváka jednoznačným způsobem mohou vyvolat dojem, že přípravek slouží jako prevence před onemocněními. („Se stoupajícím věkem se naše imunita zhoršuje. Jak předcházet nepříjemnostem a vyhnout se pobytu v posteli? Představujeme cucavé tabletky Trimun. Kvalitní doplněk stravy, který pomáhá nemocem předcházet.“). Z obchodního sdělení vyplývá, že v důsledku nevlídného počasí („Plískanice, vítr, lezavo. Podzimní a zimní počasí dokáže člověka pěkně potrápit. Následkem je pocit únavy a vyčerpání, nebo dokonce nepříjemné nemoci.“) mohou nastat změny zdravotního stavu – vyčerpání a nemoci. Explicitně vyjádřeno, že pomocí doplňku stravy lze předcházet nemocem. Apelativní formou je dále zdůrazněn pozitivní účinek přípravku („Cucavé tablety Trimun, pro váš zdravý život.“). Současně je reklama nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí:
“ Běžná cena těchto tablet je tři sta čtyřicet korun, pokud si je objednáte právě teď, cena je pouhých dvě stě devadesát korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Trimun může prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 290 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet Trimun tímto způsobem získat za minimální cenu 410 Kč, což je cena o 70 Kč vyšší než cena, za kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 290 Kč, ovšem ve skutečnosti spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o 70 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 290 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením, § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli reklamy „Trimun“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase 10:33:25 hodin na programu ŠLÁGR TV.

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pokutu ve výši 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustil zadáním reklamního spotu „Ginkgo biloba“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí:„Ginkgo biloba je k dostání na českém trhu za tři sta korun, ale na čísle dvě stě dvacet dva sedm set šedesát pět osm set osmdesát devět ho můžete mít za již za pouhých dvě stě čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Ginkgo biloba může prostřednictvím uvedeného telefonní čísla získat za 249 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet Ginkgo biloba touto cestou získat za minimální cenu 369 Kč, což je cena o 69 Kč vyšší než cena, ze kterou je možné výrobek koupit v běžné obchodní síti. V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 249 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 369 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o 69 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 249 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli reklamy „Ginkgo Biloba“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase 12:16:32 hodin na programu ŠLÁGR TV.

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pokutu ve výši 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., čehož se dopustil zadáním reklamního spotu „Colacoll“, který byl premiérově odvysílán dne 20. prosince 2013 od 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím, že v reklamě uvádí: „Běžná cena těchto tablet je čtyři sta dvacet korun. Pokud si objednáte právě teď, cena je tři sta čtyřicet devět korun“. Takové tvrzení mohlo ve spotřebiteli vyvolat dojem, že tablety Colacoll může prostřednictvím uvedeného telefonního čísla získat za 349 Kč, přičemž už nebyl spotřebitel obeznámen s tím, že k uvedené ceně je automaticky přičítáno také poštovné ve výši 120 Kč, tudíž lze ve skutečnosti jedno balení tablet Colacoll touto cestou získat za minimální cenu 469 Kč, což je cena o 49 Kč vyšší než v běžné obchodní síti. V reklamě je tedy užit důležitý údaj sám o sobě pravdivý, tj. že cena výrobku je 349 Kč, ovšem reálně spotřebitel nemůže získat produkt za méně než 410 Kč. Údaj o ceně výrobku bez poštovného a balného je tak v reklamě užit s cílem uvést spotřebitele v omyl, neboť při faktickém zakoupení produktu na uvedeném telefonním čísle zaplatí spotřebitel za objednané zboží ještě o 49 Kč více, než pokud by ho zakoupil v běžné obchodní síti. V rámci obchodního sdělení tak zcela záměrně absentuje jakékoli upozornění, že deklarovaná cena 349 Kč je uvedena bez poštovného (resp. balného), čímž nebyly divákovi poskytnuty všechny informace nezbytné pro uskutečnění okamžitého spotřebitelského rozhodnutí, a mohl tak být uveden v omyl.

Zadavateli, společnosti endala s.r.o., pořádkovou pokutu ve výši 5 000,-, neboť nesplnil svou povinnost danou ustanovením § 7a odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit bez zbytečného odkladu údaje o zpracovateli reklamy „Colacoll“, premiérově odvysílané dne 20. prosince 2013 v čase 11:32:08 hodin na programu ŠLÁGR TV.

Zdroj: tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání