Za Vigo Investments mluví Marek

Nový mluvčí přišel z České pojišťovny.