Zákazníci si stěžují, že UPC zavedlo nájemné za modemy a set-top boxy. Řeší to úřad

  • ČTK
  • 16. 07. 2012 18:10

ČTÚ zahájil v červnu správní řízení s největší kabelovou firmou UPC kvůli tomu, že neinformovala zákazníky o navýšení cen za pronájem modemů a set-top boxů. Firmě hrozí postih až 10 milionů Kč. Úřad to uvedl v pravidelné měsíční monitorovací zprávě.

Vedení společnosti UPC tvrdí, že jde pouze o rozdělení dosud placené částky na více položek, o kterém byli zákazníci s předstihem informováni. Části uživatelů se ale cena zvýšila. Jde o druhý takový případ v krátké době: podobně si uživatelé stěžovali i na satelitní firmy Skylink a CS Link. Ty zavádějí nový servisní poplatek 29 Kč měsíčně i k neplaceným satelitním programům. Také tento případ ČTÚ šetří.

„ČTÚ registroval v dubnu a květnu řadu stížností a dotazů spotřebitelů na problematiku jednostranné změny smluvních podmínek, ke které došlo od 1. května u společnosti UPC ČR,“ uvedl mluvčí ČTÚ František Malina. UPC oponuje, že změnu smluvních podmínek zveřejnila na svých internetových stránkách 28. března. „Zároveň byla změna smluvních podmínek s měsíčním předstihem oznámena všem dotčeným klientům písemně poštou nebo elektronicky e-mailem, jehož přílohu tvořil dopis s oznámením změny,“ sdělila ČTK UPC.

Od května si UPC účtuje za pronájem internetového modemu 49 Kč, od července stejně zpoplatnila i zapůjčení set-top boxu ke kabelové televizi. Pronájmy byly do té doby bezplatné a firma zákazníkům účtovala celkovou cenu, kterou měsíčně zaplatí. Nyní cenu rozdělila na cenu služby a nájemné. Celkový součet by měl být ale stejný s výjimkou akčních nabídek, které se o pronájem prodraží. Nájemné zákazníci neplatí, pokud si modem nebo set-top box koupí.

UPC podle Maliny neinformovala zákazníky o změně smluvních podmínek a také jim nesdělila možnost, že v případě zhoršení jejich postavení mohou požádat o odstoupení ze smlouvy bez sankce. Podle UPC ale klienti tuto možnost dostali a byli o ní informováni. „Každý klient, který se po doručení prvního vyúčtování se změněnou cenou obrátil na klientské centrum UPC ve lhůtě pro reklamaci vyúčtování, byl opětovně seznámen se změnou účtování služeb a možností ukončit smlouvu bez sankce, pokud došlo v jeho konkrétním případě ke zhoršení,“ uvedla firma.

Pokud se klient rozhodl smluvní vztah s UPC ukončit, tak mu prý firma vyúčtovala cenu služeb tak, že až do skončení smluvního vztahu využíval služby UPC za původní cenu. „Klientům jsme tedy vyšli vstříc nad rámec zákona,“ tvrdí UPC.