V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Zdeněk Šámal: Aneta Savarová v Událostech nerovná se pokus přitáhnout mladší diváky

„Chtěli jsme kontinuitu a Marcela Augustová s Jolanou Voldánovou ji představují. Jakub Železný s Anetou Savarovou jsou změnou,“ říká v rozhovoru pro Médiář.cz ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal k nové podobě Událostí. Večerní zprávy ČT se od 1. dubna prodlouží na hodinu a místo dvojic je bude uvádět jen jedna tvář.

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Může uvádět zprávy veřejnoprávní televize, tedy reprezentovat veřejnou službu někdo, kdo nedokázal vyjít s kolegou natolik, že je někdejší šéf zpráv ČT Michal Petrov vyhodil kvůli „vysokému reputačnímu riziku“?

To je zajímavá interpretace problému. Slyšel jsem o tom leccos, ale formulaci „nedokázal vyjít se svým kolegou“? V zásadě všem říkám, že mě to nezajímá. Pokud tam k něčemu došlo, nepochybně to bylo něco, čeho teď oba aktéři hodně litují. Jedna věc je vycházet profesionálně s kolegy v práci, druhá věc je ta, na kterou se ptáte, kterou já jsem nezažil, která se teď neděje a proto musím vaši otázku odvrhnout jako nerelevantní.

Mluvím o případu Anety Savarové a Jana Hrubeše, který teď společně s jejími fotkami ve spodním prádle nastavil rámec veřejné diskuse o nových Událostech.

Je to zajímavé z jiného hlediska. Ne všichni přejí oznámeným čtyřem moderátorům Událostí, že budou moderátoři Událostí, to je jedna věc. Druhá věc: jsem přesvědčen, že to, co se v bulvárních médiích objevilo proti Anetě Savarové, pramení zevnitř České televize.

Fotky ve spodním prádle?

Ano, všechny ty fotky a pověsti. Pohybuju se v českém mediálním prostředí, tak si informace umím zjistit, jsem tedy přesvědčen, že to pramení zevnitř České televize. Že to dokresluje atmosféru, ve které pracujeme. Výkon Anety Savarové při pilotních vysíláních mě ale přesvědčuje, že jsme vybrali správně.

Proč jste vybrali takovou mladou tvář?

Mladá tvář předvedla zralý výkon a předvádí ho na obrazovce trvale. Anetu Savarovou jsem za svého působení v České televizi neznal, ale velice rychle jsem si jí všiml, když jsem pracoval v televizi Nova a zajásal jsem, když  tehdy z ČT odešla, protože jsem tím získal na Z1 kvalifikovanou moderátorku, která umí svoje řemeslo. Byla natolik profesionální, že se dokázala přizpůsobit i relativně složitému ekonomickému moderování.

Obecně jsme vybrali portfolio lidí, o kterých si myslíme, že se budou doplňovat a nabídnou divákům variabilitu včetně věkové. Anetě Savarové je 26 let, myslím, že Jolana Voldánová byla mladší, když začala moderovat Události, mně bylo 28 let, když jsem šel do Ruska jako zpravodaj, což je dost odpovědný post. Za člověka má mluvit jeho práce, pak teprv jeho věk.

Netajíte se, že chcete publikum Událostí omladit. Je angažmá Anety Savarové krok tímto směrem?

Tak jednoznačně bych to nespojoval. Nevím, jestli je vůbec v silách někoho na této planetě masově přitáhnout mladé k televizní obrazovce. Samozřejmě bychom je tam rádi viděli, chci, aby se jim naše zprávy líbily, stejně tak aby se líbily generaci mého otce, ale Aneta Savarová nerovná se pokus přitáhnout mladší publikum.

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Jak jste došli k dalším třem, kteří budou Události uvádět – tedy Jolaně Voldánové, Marcele Augustové a nově Jakubu Železnému?

Chtěli jsme kontinutitu. Loni na podzim se na lidi, kteří na Událostech pracovali, nabalila spousta špíny, nemyslím, že zaslouženě. Jistě, je spousta věcí, které musíme a budeme muset změnit, ale nutnost změn neznamená, že všichni, co na tom dělali, jsou špatní. Chtěli jsme kontinuitu a Marcela s Jolanou ji představují. Jakub s Anetou jsou změnou. A Jakub do Událostí, které budou koncipované zcela jinak, vnese prvky, které si osvojil velmi dobře v diskusních relacích, i zkušenost, kterou získal jako elitní reportér z významných událsotí  přímo v terénu.

Pokud vím, moderoval řadu komerčních akcí. Bude to moci dělat dál?

Jednoznačně si myslím, že moderátoři České televize, včetně moderátorů Událostí, a především jich, by neměli moderovat komerční akce.

Dostal takový pokyn?

Řekl jsem mu, co říkám teď vám, on s tím souhlasil. V České televizi je zatím vázán jako externí spolupracovník, to se změní, bude mít smlouvu, jako má teď Jolana s Marcelou.

Férové by taky bylo lépe ho zaplatit, pokud mu seberete možnost vydělat si externě jinde.

Snažíme se k lidem chovat férově. Ono je vždycky něco za něco, peníze jsou hodně důležité, ale někdy nejsou všechno. Nakonec když člověk volí, nejsou v tom jen peníze.

Mám hledat logiku v tom, že ve čtveřici moderátorů Událostí je jeden muž a tři ženy? Máte tu spoustu dalších mužů, a kvalitních, jako třeba Daniel Takáč.

Nám to tak vyšlo. Mysleli jsme si, že Jakub Železný je nejkvalitnější muž, kterého tu máme, focus group nám to potvrdila. Je pravda, že finálová desítka či dvacítka jsou lidi, kteří mají pro Českou televizi budoucnost. Je tam třeba David Borek, ten je pro mě klíčovou tváří ČT24, je a zůstane jí, je to člověk s velkým potenciálem růstu, stejně jako Lukáš Dolanský. A Dan Takáč je starý profesionál – těžko kolegovi v oboru můžu složit větší poklonu -, ale bohužel nemůžeme mít deset moderátorů Událostí.

Jaké čekat změny na postech zahraničních zpravodajů?

V horizontu jednoho roku chceme a potřebujeme vyměnit zahraniční zpravodaje. V drtivé většině proto, že zahraniční zpravodajové se tu pohybují v turnusech, střídají se pravidelně po 4 letech, v jednotlivých případech to může být i déle Nad rámec běžného střídání rušíme post v Košicích – zpravodajem tam je Ladislav Kerekeš -, rozhodli jsme se ho sloučit s bratislavským do jednoho, a obsadit ho místo Olgy Bakové někým z Prahy.

Místo Michala Kubala, který se vrací z USA, půjde na přelomu roku 2012 a 2013 Martin Řezníček. Kdo se střídat nebude, je zřejmě Tomáš Etzler v Číně, o tom budeme případně debatovat až příští rok. Do Německa bych chtěl, aby šel Martin Jonáš, ale ještě jsme se neměli čas domluvit, pořád někde točí. Do Bruselu místo Evy Hrnčířové půjde Bohumil Vostal. Polský zpravodaj Miroslav Karas přejde do Ruska, teď je tam Pavel Vondra. Ohledně Polska jednáme s jedním reportérem z pražské redakce, ale ještě jsme se nedohodli, tak nebudu říkat jeho jméno.

A na post v Jeruzalémě, míněno pro zpravodaje pro Blízký Východ, by mohl být Jakub Szántó.

Ano, ale záleží na generálním řediteli, aby o mém návrhu zřídit tento post rozhodl, a to i z hlediska finanční náročnosti. Ještě doplním, že rozhodně nebudeme zřizovat post na Balkáně, naopak zvážíme, zda neposílit vlastní pokrytí západní Evropy.

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Přejděme k novým moderátorům sportovních Branek, bodů, vteřin. Koho napadlo pozvat do konkurzu herečku a zpěvačku Olgu Lounovou?

Sport neřídím, ale mohu říct, že v případě Událostí jsme vybírali jen z lidí, kteří jsou s Českou televizí profesně spojení, v případě sportu jsme řekli, že je možný i experiment, jak by vypadaly nové tváře zvenčí. Jiří Ponikelský nominoval tři dámy, nakonec dvě přišly, ale ty jsme také nesebrali na ulici, aby bylo o čem psát, ale obě – jak Olga Lounová, tak Jana Doleželová – na sportovní ČT4 už moderují.

Obě dvě se maximálně snažily, přistoupily k tomu bez despektu, odpovědně, seriózně, zasluhují ocenění, ale na moderování hlavní sportovní zpravodajské relace to nebylo. Kdyby strávily rok ve zpravodajském provozu a byly tzv. vymoderované, měly by daleko větší šanci.

Propagační spot nových Událostí

Propagační spot nových Událostí

Pojďme k formě nových, chystaných Událostí. Formálně chcete v nové relaci ve studiu stavět na prezentaci informací z dotykové obrazovky. Třeba moderátoři počasí používají drobná tlačítka v ruce a působí to přirozeněji a vysílání je plynulejší, než když se moderátor musí celým tělem nahýbat k dotykové obrazovce. Proč jste vybrali tu?

Je nesmírně užitečná v jedné věci: zpravodajství České televize se často vytýká, že mu chybí kontext, dodatečné informace. Dodat je a prezentovat přístupnou formou umožní právě živý vstup reportéra od plazmové obrazovky.

Chystáte také změnu grafiky, aby televizní nepřipomínala jednoduchý sled odrážek a textu a la box v novinách, který na papíře lze učíst, na obrazovce ale málokdy?

Narážíte na to, co mě taky hodně vadí. A co tady vlastně řešíme od samotného začátku. Totiž že nastolujeme způsoby spolupráce s grafiky, aby výsledek vypadal, jak má, aby fungovala.

Rozšiřuje se tým grafiků?

Rozšířili jsme ediční tým, v němž začal fungovat grafický editor. Výrazným způsobem upravujeme strukturu, jak redakce i editorské týmy budou pracovat s grafikou. Spíš tedy provádíme strukturálně-organizační změny.

Když se od ledna prodloužily Události o 12 minut a od dubna mají být ještě delší, nabrali jste nové lidi?

Ne. Restrukturalizovali jsme editorské týmy, ale lidi jsme nepřibrali. Začali jsme prostě efektivněji pracovat. Tady je lidí dost.

Který z pěti sloganů, o nichž jste nechali hlasovat diváky, jste nakonec vybrali?

Ani jeden z pěti zveřejněných. Ale zatím neprozradíme, až příští středu na tiskovce.

Aspoň mi řeknete, kdo ho vymyslel?

Kolektivní mozek vedení České televize a kreativního panelu České televize. Já to nebyl, ale byli to lidi, kterých si vážím.

Tak konkrétněji už to řečeno být nemohlo, pojďme dál. Grafika předpokládám vznikala vnitřními silami.

Ano, v oddělení vizuální prezentace, dělala na tom opět Pavla Hromková, Alan Záruba a tým kolem nich.

Když jsme u formy, budete chtít být při natáčení promluv reportérů stále tak názorně popisní, jako když redaktorka vysvětluje meziroční vývoj HDP tak, že kráčí v lodičkách po schodech buď nahoru, nebo dolů?

Myslíte ten pondělní stand-up, při kterém jsem skákal tři metry vysoko a nebylo to radostí?

Nevím, co se dělo tady, ale mně u obrazovky to dost zaujalo.

Mě taky, negativním způsobem. S šéfredaktorem Petrem Mrzenou nutíme reportéry, aby dělali televizní stand-upy s obsahem. A přiznávám, občas se něco nepodaří, pokus být kreativní skončí groteskou, absolutně nepřijatelnou. Jsou to případy, které mě netěší, které pak neodnáší reportéři, ti mají právo udělat chybu, ale editoři, kteří to mají ohlídat. Je to téma, o němž poslední dobou intenzivně mluvíme, a dopisujeme manuál pro tyto situace, co dodržet, čemu se vyhnout. Stand-upy, v nichž někdo skáče na lanové dráze nebo chodí po schodech, přehrávané, stylizovaná chůze, bezúčelná akce – nechceme.

Podobně mně vadí stará stand-upová škola České televize, podle níž si reportér stoupne jak tvrdé Y před dveře, před ceduli Úřad pro vedení úřadů, a něco tam řekl. To považuju za chybu, to není televize.

Stand-upy BBC jsou mnohem a mnohem kreativnější. V Londýně jsem třeba několik let zpátky viděl, že k reportáži o poklesu HDP jel reportér nejdřív po eskalátorech dolů, pak se obrátil a běžel v protisměru nahoru. V hlavním zpravodajském pořadu BBC.

Tohle by vám tady nevadilo.

Je pravda, že tohle zrovna by mi asi vadilo. Už to bylo moc kreativní.

Který stand-up se vám naopak v posledních době od vašich lidí líbil, který byl tak akorát kreativní?

Myslím minulý týden třeba Petr Vašek měl velmi umírněný vstup k cenám pohonných hmot. Ono to závisí na obsahu sdělení a prostředí, tyto dvě složky musejí korespondovat.

Šéfredaktor Petr Mrzena mluvil o tom, že se zpravodajství ČT bude inspirovat britskou BBC a americkou CNN. To jsou dvě různé stanice, ke které bude mít Česká televize blíž a proč?

Tak jsme Evropani, britská uměřenost je nám bližší. Jsou zajímaví v tom, že naprosto důsledně dodržují, že reportáž má být právě tak dlouhá, jak zasluhuje. Pracují s reportéry v obraze, o to se snažíme u plazem, a taky dělají to, co třeba nám bude někdo zazlívat, totiž že netvoří tematické bloky. Řadí zprávy tak, jak považují z mnoha důvodů za rozumné, aby udrželi tempo výkladu, tempo relace, aby ji divák vydržel sledovat. A neřeší a teď z domova, a teď z ekonomiky, a teď z kultury.

Všiml jsem si taky, že třeba už třetí zprávu dáváte jen krátkou, čtenou moderátorem ve studiu, na čtvrt minuty.

Ano, musíme pracovat s dynamickými stopážemi, se všemi formami, které televize nabízí. Tak to dělá BBC. Nové Události taky nevznikají tak, že se zavřeme do kanceláře, zavřeme oči a představujeme si. Důsledně sledujeme zpravodajské relace z celého světa a vybíráme z nich nápady. Máme třeba analytická srovnání, jak s toutéž věcí, tématem pracovala ČT a deset dalších televizí včetně Al-Džazíry. Zjistili jsme mimochodem, že Česká televize jako jediná pracuje v relacích o počasí se synoptickými mapami.

Jaký jste dostali cíl od generálního ředitele Petra Dvořáka, důsledného manažera, který předpokládám žádá dobře měřitelné a ověřitelné výkony? Porazit do roka ve sledovanosti Primu?

Porazit Primu, o tom jsme nemluvili. Sledovanost vždycky potěší, ale není to pro nás cíl, to je pro nás vyrábět kvalitní zprávy.

To si ale můžete říct třeba už teď, že je máte kvalitní.

Zatím ještě nemůžu.

Čím se tedy úspěch bude měřit?

Za sebe si troufnu říct, že po těch letech ve zpravodajství poznám, kdy budeme poskytovat kvalitní zprávy.

A jak to poznají diváci, kteří nejsou tak erudovaní jako vy?

Myslím, že máme velmi erudované diváky. Na Události se dívá hodně vysokoškoláků, chytří aktivní lidé, a kdyby nám tito začali odcházet, uvidíme, že je něco špatně. A to uvidíme z našich grafů.

Tedy měřítkem úspěchu je, když nebude ubývat diváků s vysokoškolským vzděláním? Nebo jak poznáte, že diváci poznali, že zprávy už jsou kvalitní? Podle jakého ukazatele?

Na to máme celé oddělení výzkumu. Budou pokračovat nezávislé kvartální analýzy zpravodajství, budeme měřit index spokojenosti diváků a jistě si po nějaké době uděláme i ad hoc kvalitativní výzkum, jak diváci změny vnímají.

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Poslední téma: publicistika. Hodláte měnit Otázky Václava Moravce? Budou třeba brzo čtyřhodinové? Některou neděli se k tomu přetažením stopáže schyluje.

Ne, brzo budou striktně dvouhodinové.

A není i tohle moc?

Upřímně, nejsem divákem, který by v neděli, zvlášť když je pěkná neděle a pole jsou zoraná a uvláčená, seděl v poledne doma, koukal se na televizi a štengroval se tím, co tam uslyší. Na druhou stranu, je tu pořád velký počet občanů-koncesionářů, kteří to chtějí konzumovat, po první hodině na ČT1 pak na ČT24 sledovanost neklesá a je to nejsledovanější pořad Čtyřiadvacítky.

Není ale ta debata i ve dvou hodinách příliš rozplizlá?

Víte, proč se mi dobře pracuje s Vendou Moravcem? Neustále přemýšlí nad tím, co vysílá, a vstřebává podněty, byť jsou často kritické, a dokonce nespravedlivě. Neustále se snaží rozvíjet. Mně debata nepřijde rozbředlá.

Beru to tak, že pokud debata není omezená časem, a v tomto případě se protahuje třeba do tří odpoledne, host ani moderátor není podvědomě nucen k hutnějším, obsažnějším vyjádřením.

Časem bude omezena.

Dvěma hodinami. Hodinová či půlhodinová relace by sice přinesla větší pres, ale díky tomu možná i přínosnější vyjádření.

Vzpomínám si, jak přišel Lech Walesa do Událostí, komentářů a ptal se mě, kolik je na rozhovor. Říkám, že dvacet minut. A on „to je bardzo krutke“. Taky si vzpomínám na hlasy, že Česká televize by měla mít nekončící debatu, trvající třeba osm hodin.

Návyky publika se čím dál víc stáčejí k co nejkratším klipům na YouTube, jestli byste se tedy s Otázkami nemohli pohnout týmž směrem.

Na druhou stranu, když někdo natočí Pána prstenů, největší poptávka je pak po režijních sestřizích, které trvají tři a půl hodiny.

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Zdeněk Šámal. Foto: Sandra Kisić

Dobře, ještě mě zajímá, zda chystáte změny Událostí, komentářů.

Ne, pravidelně se nad nimi scházíme, debatujeme a shodli jsme se na tom, že Události, komentáře budou hlavní relací na ČT24, stejně jakou jsou Události na ČT1. Chceme pořad vyvíjet evoluční metodou, ne revolučně.

Nebude příchod Bohumila Klepetka, který si vymění místo s Jakubem Železným, znamenat, že k hostům Událostí, komentářů se bude ze strany České televize přistupovat řekněme distinguovaněji, než to bylo v případě Jakuba Železného? Ten měl útočný styl a to bylo dobře.

Vy jste byl asi malý kluk, když Bohouš Klepetko moderoval Jednadvacítku a Události, komentáře.

Já se teď posledních několik let dívám, jak moderuje Události.

Tak se podíváme, jak bude moderovat Události, komentáře. Myslím, že je to pro něj výzva a věřím, že ji uchopí, jak má, že se na ni i těší, že je to změna, kterou sám potřebuje. Uvidíme. Nechme ho moderovat, a pak hodnoťme. Já mu věřím.