„Že je třeba s AKA zatřást? K tomu došlo už loni“

„Postoj Lion Communications mi přijde jako pozdní reakce, stěžují si na věci, které se staly před loňským zářím. Současné vedení se je snaží řešit,“ reaguje Michal Charvát, čerstvý ředitel Asociace komunikačních agentur, na kritiku Martina Štěpánka a Tomáše Průši.

Ředitel Asociace komunikačních agentur Michal Charvát (uprostřed) při vyhlašování letošních cen Louskáček s výkonným ředitelem Kaspen/Jung von Matt Lubošem Jahodou a šéfkou Budějovického Budvaru Janou Kubištovou

Ředitel Asociace komunikačních agentur Michal Charvát (uprostřed) při vyhlašování letošních cen Louskáček s výkonným ředitelem Kaspen/Jung von Matt Lubošem Jahodou a marketingovou šéfkou Budějovického Budvaru Janou Kubištovou

Nový ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) Michal Charvát reaguje na rozhovor Médiáře s šéfy agentury Lion Communications Martinem ŠtěpánkemTomášem Průšou, která na rok pozastavila své členství v AKA a kritizuje údajné nepořádky v asociaci.

Prezident Lion Communications Martin Štěpánek si v rozhovoru stěžoval na to, že v AKA je finanční a administrativní nepořádek. Ten se podle něj projevil jednak tím, že se vůbec nedozvěděl o svém zvolení do dozorčí komise, jednak tím, že mediální agentury údajně z téhož důvodu založily vlastní asociaci ASMEA. Co na to říkáte?

Určitě bych netvrdil, že v AKA nepořádek aktuálně je. Souhlasím ale, že tu nepořádek v řadě ohledů byl. To byl možná také jeden z důvodů personální obměny vedení AKA. Současné prezidium má velkou vůli fungovat jinak, než jak asociace fungovala v posledních letech. Co Martin Štěpánek uvádí, jsou věci, které se staly loni i dříve. Že byl zvolen členem dozorčí komise a nedozvěděl se o tom, to se nestalo na poslední valné hromadě v dubnu 2015. Stalo se to v dubnu 2014, tedy před více než rokem, na loňské volební valné hromadě. Pokud Martinovi o jeho zvolení nikdo neřekl, tak to byl nepochybně šlendrián, ale šlendrián, který, troufnu si říci, nemá nic společného se současným způsobem řízení AKA. Nepořádků tady bylo víc. Třeba i ve způsobu, jakým byly nastavovány členské příspěvky.

Dá se to specifikovat?

Neexistoval tady jasný a průzračný systém, podle něhož by se určovala výše členských příspěvků.

To znamená, že každý platil, kolik chtěl, nebo že se ty částky různily podle kritérií, která nebyla zřejmá?

Já nevím. Když jsem chtěl po předchozím vedení, aby mi předalo metodiku, jak se to dělá a jak mám případně postupovat u dalších agentur, které se do AKA hlásí, nic takového jsem nedostal. Žádnou metodiku jsem nezdědil, abych tak řekl. Můj osobní pocit tedy je, že to probíhalo poněkud voluntaristicky. Proto jsem jako jeden ze svých prvních kroků udělal to, že jsem připravil ve spolupráci s prezidiem nový metodický systém, který valná hromada přijala. Když jsem o funkci výkonného ředitele AKA ve výběrovém řízení usiloval, opravdu mě nenapadlo, že budeme řešit tyhle základní věci. Co právem rozladilo mediální agentury, je praxe, která tu probíhala od roku 2002. Není to nic, co by vzniklo v posledních týdnech nebo měsících.

Opět: lze specifikovat, o jakou praxi přesně šlo? Občas slyším různé narážky, ale neznám podstatu...

V tuto chvíli to není až tak důležité. Souviselo to se způsobem, jak se nakupovala data. Ten způsob se lety vyvíjel, původně data platily všechny členské agentury, posléze jen mediální. V celém procesu zůstala setrvačností některá nastavení, která už byla chybná a neměla tam být. Zůstat tam mohla proto, že ten systém nebyl dostatečně transparentní. Všechny tyto věci jsme ale začali od základu měnit. Včetně úplného gruntu, kdo může či nemůže být člen asociace. Na poslední valné hromadě jsme vytvořili novou metodiku, jak mají vypadat členské příspěvky, tato metodika je průzračná a vystavená na webu AKA. Rovnáme i vztah s mediálními agenturami, aby se cítily komfortně.

Dá se toto narovnávání vztahů také konkretizovat?

V tuto chvíli je to tak, že mediální agentury budou data nakupovat a distribuovat samy v rámci své nové asociace ASMEA, ale zůstávají nadále individuálními členy AKA. Ta jim s přechodem na nový systém nákupu dat aktivně pomáhá.

Ze strany Lion Communications zazněla také výtka k tomu, že nemá žádného svého zástupce v současném prezidiu, což neodpovídá jejímu významu na současném trhu.

To je realita a je to velká škoda. Myslím, že je to skupina, která by v prezidiu svého zástupce rozhodně mít měla. Martin byl členem prezidia nějakých patnáct let, je to, dá se říci, doyen české reklamy. Tohle by určitě mělo být jinak. Nicméně se opět bavíme o něčem, co se stalo v dubnu 2014, letošní valná hromada nebyla volební. A tehdejší volba zkrátka proběhla, jak proběhla. Z dnešního pohledu je to víc než mrzuté.

Jaké reakce se k vám dostávají na současnou činnost asociace od ostatních agentur?

V současnosti se začínám s řediteli komunikačních agentur scházet, abych získal nějakou přímou zpětnou vazbu. Nemohu říci, že bych měl už teď přehršel reakcí, ale myslím, že naše činnost v oblasti ztransparentnění AKA je přijímaná pozitivně. Odchod takových čtyř agentur, jaké sdružuje Lion Communications, nás samozřejmě mrzí a nechci ho nijak marginalizovat. Do AKA jednoznačně patří, o tom není sporu. A jestli Martin myslí, že nám všem pomůže takováto roční odluka, tak nezbývá než doufat, že ano. Jednu věc si ale určitě nemyslím - a to, že je potřeba asociací zatřást. K zastřesení asociací došlo už loni v září. A teď se opravdu snažíme věci ztransparentnit a narovnat. Myslím tedy, že jsme o několik kroků dál.

Michal Charvát

Michal Charvát

Poslední kritizovaný bod se týkal Agentury roku, jejíž výsledky měly být vyhlášeny minulý týden na festivalu PIAF a AKA to zastavila den před slavnostním večerem. Můžete ještě jednou popsat, jak chyba vznikla?

Chyba vznikla na samém začátku. Pilíř výsledků Agentury roku, kterým je bodový zisk na základě úspěšnosti agentury v mezinárodních i českých soutěžích, jsme měli spočítán už letos v únoru. Bohužel ale špatně. A pravda je, že jsme na to přišli až den před vyhlašováním. U některých mezinárodních festivalů jsme agenturám započítali medailové pozice za jednotlivé exekuce kampaní – protože některé festivaly to tak opravdu vyhlašují – a nikoliv jen za celé kampaně, jak mělo být správně.

A byla to opravdu chyba? Různé medaile za jednotlivé exekuce mají některé kampaně proto, že kampaň soutěží ve více kategoriích a v každé je oceňován její přínos z jiného úhlu pohledu.

Tohle nebyl ten případ. Kolega, který měl na starost počítání, udělal chybu a tam, kde byla udělena medaile za kampaň, ji vlastně vynásobil počtem exekucí. Přáli jsme tak agenturám, když to tak řeknu, až příliš mnoho medailí. A přišli jsme na to bohužel opravdu až 24 hodin před vyhlašováním. Neměli jsme hned v úmyslu vyhlašování zrušit, snažili jsme se samozřejmě výsledky dopočítat a opravdu jsme dokázali během pár desítek minut i s velkou pomocí organizátorů PIAF všechny české i mezinárodní soutěže na medailových pozicích přepočítat a dát výsledky do pořádku. Ale nemáme tak okamžitý vhled do shortlistů všech mezinárodních soutěží, a už jsme si nemohli dovolit udělat nějakou další chybu. Řekli jsme si tedy, že v okamžiku, kdy nedokážeme dát za výsledky ruku do ohně, to nemůžeme vyhlásit. Tím bychom soutěži opravdu ublížili, a to byla věc, která nepřicházela v úvahu. V této situaci nám proto nezbylo, než vyhlášení posunout.

Kdy výsledky dopočítáte a vyhlásíte?

Pokud jde o nový termín, výsledky budeme mít dopočítány tento týden. Jediné, co nám schází, je zpřesnění shortlistů mezinárodních festivalů, které oslovujeme. To je otázka dnů. Pokud jde o vyhlášení, hledáme vhodnou příležitost. Přece jenom je to soutěž s určitou vážností a chceme, aby tomu vyhlášení odpovídalo.

A znáte alespoň horizont, dokdy by mělo být rozhodnuto?

Budeme o tom jednat na nejbližším prezidiu, které bude příští středu. Ve hře je několik eventualit – jednou z nich je, že najdeme vhodnou příležitost a počkáme na ni, druhou, že výsledky vyhlásíme mediálně a předání už známých cen uskutečníme později, ale je to otevřené. Důležité je, abychom našli takový způsob, který bude nejvíc vyhovovat všem zúčastněným agenturám. Nemá ale smysl vyhlášení odsouvat třeba až na podzim. Vyhlašujeme agenturu loňského roku, takže by k tomu mělo dojít co nejdřív.

Michal Charvát

Svou kariéru v komunikačním průmyslu začal v roce 1992 jako account director agentury BBK Time. Během následujících dvaceti let působil postupně jako výkonný ředitel agentur Hannibal Praha a Ogilvy Promotional Campaigns, generální manažer agentury Ogilvy Action a odborník na shopper marketing v agentuře Fakeer. V lednu 2014 se stal novým ředitelem soutěže Český direkt & promo a v září 2014 vystřídal Jiřího Janouška ve funkci ředitele Asociace komunikačních agentur.