Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Co kdo řekl ke změně volby rad ČT a rozhlasu

Poslanecký volební výbor v čele s Martinem Komárkem inicioval diskusi nad tím, jak změnit systém volby kontrolních rad veřejnoprávních médií, jak je v zákoně zakotven od roku 2001, od doby krize v České televizi. Ve středu 14. ledna o tom na semináři na parlamentní půdě diskutovali politici, mediální manažeři, radní i veřejnost.

Martin Komárek, předseda volebního výboru, poslanec ANO 2011

 • „Stojíme před úkolem nějakým způsobem zmodernizovat mediální zákony.“
 • „Není pravda, že by existovala hluboká krize, veřejnoprávní televize i rozhlas vysílají, máme na ně mnozí různé názory, ale není pravda, že by se děly katastrofy, stávky, demonstrace nebo defraudace, to však neznamená, že s legislativním rámcem jsou všichni spokojeni, právě naopak.“
 • „Možných modelů je víc.“
 • „Zákony by měly být dobré v tom smyslu, že pomůžou rozhlasu a televizi, ale hlavně divákům a posluchačům.“

Nina Nováková, místopředsedkyně volebního výboru, poslankyně TOP 09

 • Politik, který přišel do funkce sloužit veřejnosti, je dnes ohrožený druh.
 • „Politik, který se o to upřímně snaží, to nemá lehké. Proto potřebuje vás, potřebuje se o něco relevantního opřít.“ Míněno o občanskou společnost.
 • „Úkolem pro nejbližší měsíce a roky bude nedopustit, aby došlo k privatizování k veřejného prostoru, který jsou média veřejné služby. A ochránit tento prostor, aby nebyl privatizovatelný. Strážit tento prostor žárlivě, ale s láskou, jak se praví v Bibli. To je nelehký úkol každého člena rady.“ 

Kateřina Kalistová (ČSSD), 1. náměstkyně ministra kultury

 • „Ať bude v budoucnosti zvolen jakýkoliv model ustavování rad, zásadní otázku vidím především v odborném zázemí rad. Vždy musíme první dbát na toto, aby rady nebyly bezzubé, aby měly své analytiky, právníky, odborné zázemí, z něhož budou vycházet ve svých stanoviscích. S tím se budeme chtít vypořádat v rámci nového zákona. Často je kritizováno to, že veřejnoprávní rady mají zadávat analýzy na kontrolu média, ale ony to samy dělat nemohou, v podstatě je musí zadávat sám provozovatel.“
 • „Chtěla bych upozornit, že při systému, jak existuje volba rad dnes, tedy zastřená nominace subjekty občanské společnosti, do budoucna hrozí, že při masivnějším nástupu některých populistických subjektů na politické scéně, že dojde k vychýlení plurality ve složení rad, což by mohlo mít neblahý dopad na regulaci a kontrolu České televize a Českého rozhlasu.“
 • „Podle svých programů KDU-ČSL chce zvýšit vliv veřejnosti a posílit nezávislost rad, ANO přímo mluví o odpolitizování veřejnoprávních rad. To je věc, kterou na ministerstvu vnímáme.“

Milan Šmíd, mediální analytik, Louč.cz

 • Rady by měly mít svou kancelář. Radní by měli být honorováni ne paušálem, ale podle počtu zasedání.
 • Mediální rady jsou marginálním problémem, podívejte, jak se změnila mediální scéna, my žijeme se zákony starými dvacet let. Dnes se odchází od regulace obsahu a přechází se k regulaci hospodářské soutěže, to by se tu mělo dít.

Štěpán Kotrba, bývalý radní Českého rozhlasu

 • ke změně zákona o České televizi z roku 2001, která přinesla institut nominace radních občanskými organizacemi (Kotrba se „přiznal“ ke spoluautorství této úpravy): „Tehdy to byl populistický ústupek politiků sto čtyřiceti tisícům lidí na Václavském náměstí. Všichni už doufám pochopili, že nešlo od demokratizaci, ale o částečnou privatizaci České televize.“

Jan Payne, spolek Slovo o slově

 • Velmi naléhavě potřebujeme autocenzuru. Je to cenzura pravdy.
 • Že by to rozhodovali zahrádkáři, je urážka veřejnosti. Mají to rozhodovat lidé z univerzit, z Akademie věd, z Purkyňovy společnosti. Ti mají daleko větší erudici než politici.

Ivo Mathé, bývalý generální ředitel České televize

 • Že se počet rozšířil z 9 na 15 a vznikla dozorčí komise, je úplně zbytečná záležitost. I ta devítičlenná si mohla zadávat expertízy.
 • Jestliže má dojít k novelizaci legislativy, postupte tuto pravomoc Senátu, horní komoře parlamentu. Ať Senát volí těch devět radních, osobností.
 • Cílem mají být „malé rady z osobností“.

Tomáš Trampota, do konce roku 2014 ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní se chystá na sabatikl

 • Říkám si, jestli v současné době média veřejné služby nepřeregulováváme... Média čelí obrovskému zmnožení vysílacích kanálů v éteru i na internetu. Jsou tlačena do toho, aby dokonce cenzurovala prezidenta republiky. Nevede to až ke kastraci dokumentárně-informační funkce médií veřené služby?
 • Podpořil bych regulaci koncentrace vlastnictví.
 • Proč stávající model volby rad nevyhovuje? Už znalost vzorce, že radní jsou voleni poslaneckou sněmovnou, začíná být problém v momentu, kdy se mají zabývat politickou komunikací. Dále se mohou obávat, že jejich postoje mohou vést k jejich odvolání poslaneckou sněmovnou. A také: politici jsou závislí na veřejném mínění, tudíž v současnosti na mediálním prostoru. Mají tedy zájem na tom, jak v tomto prostoru vypadá jejich obraz, protože na tom závisí jejich úspěch.

Zdena Hůlová, bývalá radní České televize, spoluautorka mediálních zákonů ze začátku 90. let 20. století

 • „Nevymyslíme zcela apolitický model, vždycky v něm nějaké politikum bude.“
 • „Zahrádkář je taky občan, taky divák a někdy třeba docela schopný kardiolog.“

Petr Šafařík, místopředseda Rady Českého rozhlasu

 • Český rozhlas v současné době zdržuje to, aby Rada Českého rozhlasu mohla zadat nové analýzy, ať už formou veřejné soutěže nebo přímým analytickým týmům.

Roman Prorok, bývalý moderátor České televize, posléze mluvčí vlády Jana Fischera, neúspěšný kandidát do Rady ČT či zákaznický ombudsman prodejce ojetých vozů AAA Auto

 • „Trochu se bojíme mluvit o indexaci koncesionářských poplatků. Nezávislost se odvíjí také od ekonomiky.“ Poplatky se naposledy navyšovaly v roce 2008.

Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

 • „Indexace [koncesionářských poplatků] je ta správná a jediná možná cesta.“
 • „Pokud nedospějeme k tomu, že budeme mít legislativně ošetřenu indexaci koncesionářských poplatků, budeme stále v rukou parlamentu.“

Petr Dvořák, generální ředitel České televize

 • Volá po rozsáhlejší změně mediálních zákonů. Upozornil zejména na nástup nových médií, na něž se na rozdíl od tradičních médií žádná regulace nevztahuje. Pravidla mediálního prostoru by se tak podle něj měla věnovat mimo jiné koexistenci obou typů médií, omezování pozemního vysílání, udržitelnosti financování nebo samoregulaci.
 • „Jakákoliv další regulace nepomůže.“
 • Obecnou úpravu mediálního prostředí považuje za důležitější než diskusi o způsobu volby kontrolních rad.

Chystáme kompletní přepis vystoupení šéfa ČT Dvořáka.