V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Zmrzliny, nanuky: Češi online nejvíc znají a nejčastěji kupují Míšu

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z července 2018 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zmrzlin a nanuků podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zmrzlin a nanuků podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zmrzlin a nanuků podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zmrzlin a nanuků podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Osm z deseti Čechů aspoň občas nakupuje zmrzliny, devět z deseti nanuky. Jsou to hlavně ženy. Nejčastěji kupující vybírají podle ceny, pak podle chuti, kvality a předchozí zkušenosti. Při průměrném nákupu mražených pochoutek nechají v obchodech 75 Kč za zmrzliny, 52 Kč za nanuky. Nejčastěji si tuzemští spotřebitelé vybaví značku Míša, potom Algidu a Magnum. Ženy si pamatují také značku Häagen-Dazs, kterou mají zafixovanou jako dražší pochoutku. Sezónou zmrzlin a nanuků je samozřejmě léto.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v červenci 2018 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace Česka.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 18. do 24. července 2018 na vzorku 503 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace České republiky starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,75 až 1,25.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky balených zmrzlin a nanuků znáte, nebo jste o nich už někdy slyšeli?

 • Nejvyšší celkovou spontánní znalost v oblasti značek balených zmrzlin a nanuků má Míša (34 %), Algida (31 %) a Magnum (29 %). Na značku Míša si vzpomněli především respondenti ve věkové kategorii 35 až 44 let. Značku Algida uvedli převážně mladší respondenti ve věkové kategorii 15 až 34 let.

Které z následujících značek balených zmrzlin a nanuků znáte?

 • Úroveň podpořené znalosti dotazovaných značek balených zmrzlin a nanuků je nejvyšší u značek Míša (99 %), Magnum (97 %), Algida (95 %), Ledňáček (93 %) a Polárka (81 %). Větší rozdíl ve znalosti je zřetelný u značky Häagen-Dazs, kterou znají spíše ženy (o 24 % víc než muži). Nejméně známou značkou mezi respondenty je Pinko, kterou zná pouze 14 % dotazovaných.

Nakupujete alespoň občas balené zmrzliny a nanuky?

 • Většina dotazovaných alespoň občas nakupuje balené zmrzliny (78 %) a nanuky (90 %). V nákupu těchto výrobků převažují ženy. Zmrzliny nakupují častěji dotázaní z velkých měst a ti z Prahy a okolí.

Které značky balených zmrzlin a nanuků nakupujete?

 • Respondenti, kteří alespoň občas nakupují balené zmrzliny a nanuky, kupují většinou výrobky značky Míša (69 %), Magnum (41 %), Prima (41 %) a Algida (38 %). Značku Míša nakupují více ženy než muži, ti naopak nakupují více značku Polárka. Výrobky značky Magnum nejvíce nakupují respondenti ve věkové kategorii 15-34 let.

Kterou značku balených zmrzlin a nanuků nakupujete nejčastěji?

 • Mezi tři nejčastěji nakupované značky balených zmrzlin a nanuků patří Míša (42 %), Prima (15 %) a Magnum (14 %).

Kolik zhruba utratíte za balené zmrzliny a nanuky v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí respondenti za balené zmrzliny průměrně 75 Kč a za nanuky v průměru 52 Kč. Za nanuky utratí v průměru více muži, respondenti starší 35 let a dotázaní s nízkým vzděláním.

Kde obvykle nakupujete balené zmrzliny a nanuky?

 • Respondenti obvykle nakupují balené zmrzliny a nanuky v super/hypermarketech
  (96 %) a ve stáncích s občerstvením (15 %). V supermarketech nakupují tyto produkty spíše ženy, dotázaní mladší 45 let, dotázaní z měst a také ti s vyšším vzděláním. Častěji nakupují zmrzliny nebo nanuky ve stáncích s občerstvením muži, dotázaní mladší 35 let a respondenti žijící ve velkých městech.

Jak často nakupujete balené zmrzliny a nanuky?

 • Třetina dotázaných (32 %) uvedla, že balené zmrzliny nakupují jednou měsíčně. Nanuky nakupuje 40 % respondentů minimálně 2-3 x za měsíc. Z těch, kteří nakupují balené zmrzliny, je častěji nakupují muži a respondenti žijící v Čechách. Zmrzliny častěji nakupují dotázaní s nižším vzděláním, ti z vesnic a z Moravy a Čech.

Nakupujete balené zmrzliny a nanuky v nějakém období v roce častěji?

 • 84 % dotázaných uvedlo, že zmrzliny a nanuky nakupují v nějakém období v roce častěji. Spíše muži a dotázaní z měst uvedli, že zmrzliny a nanuky nenakupují v nějakém období v roce častěji.

V jakém období nakupujete balené zmrzliny a nanuky častěji?

 • Dotazovaní, kteří nakupují tyto výrobky v nějakém období v roce častěji, je nakupují většinou v létě (97 %). Mezi sociodemografickými skupinami nejsou statisticky významné rozdíly.

Které z následujících faktorů pro Vás hrají roli při nákupu balených zmrzlin a nanuků?

 • Při nákupu balených zmrzlin a nanuků hraje největší roli cena (62 %), chuť či příchuť výrobku (62 %), kvalita (45 %) a předchozí zkušenost (42 %). Pro ženy je důležitější než pro muže například chuť/příchuť výrobku a druh podání (točená, v kornoutu, v krabičce). Muži pak více hledí například na značku, kvalitu a výrobce.

Pro koho obvykle nakupujete balené zmrzliny a nanuky?

 • Balené zmrzliny a nanuky nakupují respondenti alespoň občas pro sebe (91 %), poté pro partnera či partnerku (72 %), pro své děti (54 %) a pro rodiče (36 %). Spíše pro sebe nakupují tyto výrobky dotázaní mladší 35 let, respondenti ve věku 35 až 44 let pak častěji zmrzliny a nanuky kupují pro své děti.

Jakému druhu balených zmrzlin a nanuků dáváte přednost?

 • Respondenti, kteří nakupují balené zmrzliny a nanuky, uvedli, že dávají přednost hlavně mléčným/smetanovým druhům (70 %), poté ovocným (17 %), sorbetům (6 %) a vodovým druhům (5 %). Smetanovým zmrzlinám a nanukům dávají spíše přednost muži a respondenti ve věkové kategorii 45 a více let. Vodové a ovocné zmrzliny a nanuky upřednostňují spíše respondenti ve věkové kategorii 15 až 34 let.

Nakupujete balené zmrzliny a nanuky v bio kvalitě?

 • Pouze 4 % dotázaných nakupuje zmrzliny nebo nanuky v bio kvalitě. Spíše se jedná o dotázané mladší 45 let.

Víte, jaký je rozdíl mezi zmrzlinou a nanukem?

 • Většina respondentů (68 %) uvedla, že ví, jaký je rozdíl mezi zmrzlinou a nanukem. Spíše ženy nežli muži uvedly, že vědí jaký je rozdíl mezi nanukem a zmrzlinou.

Co dle Čechů online vystihuje dané značky

Algida

 • Podle respondentů je tato značka charakteristická tím, že je chutná, je kvalitní, je pro děti a je drahá.

Prima

 • Značku Prima vystihují podle respondentů tyto vlastnosti – je česká, je pro děti a je chutná.

Míša

 • Respondenti označili značku Míša jako českou, vhodnou pro děti a chutnou.

Häagen-Dazs

 • Značka Häagen-Dazs je podle respondentů spojena s těmito rysy – je drahá, je chutná, a je kvalitní.

K Classic

 • Výrobky značky K Classic podle respondentů stojí za tu cenu, jsou chutné, a jsou pro děti.

Polárka

 • Podle respondentů je značka Polárka především česká, je pro děti a je chutná.

Tatra

 • Značku Tatra vystihuje podle odpovědí respondentů to, že je česká, je chutná, je pro děti a je kvalitní.

Ledňáček

 • Dotazovaní označili značku Ledňáček za českou, vhodnou pro děti a chutnou.

Magnum

 • Značku Magnum mají dotazovaní spojenou s tím, že je drahá, je chutná a je kvalitní.

Duben je prvním měsícem, kdy se v českém maloobchodě prodá přes 2,5 milionů litrů zmrzliny, a postupně se prodeje v nejsilnějších letních měsících dostávají až na dvojnásobek.

Podle údajů maloobchodního auditu společnosti Nielsen se celá kategorie balených zmrzlin řadí svými tržbami do největších potravinových kategorií na českém trhu. V ročním období od srpna 2017 do července 2018 se jich prodalo celkem 34,8 milionu litrů, což je o víc než 300.000 litrů – respektive o 1 % - víc než v roce předchozím. Spotřebitele neodradilo ani průměrné zvýšení ceny za litr zmrzliny o 7 % na 96 Kč. Tento vývoj akceleroval narůst tržeb o 8 % a maloobchodníci zinkasovali 3,3 miliardy Kč. Zatímco v roce 2017 byl vrcholem spotřeby poněkud nezvykle červen jako nejteplejší měsíc, v roce 2018 to jako roky předtím byl opět červenec. Avšak vzhledem k nadprůměrným teplotám v dubnu a květnu byla loni spotřeba zmrzliny v květnu vyšší než v červnu, což se do té doby ještě nestalo.

V zimě se kupují rodinná balení

Na celkovém nárůstu spotřeby se vzhledem k silné léto podepsaly nejvýznamněji jednoporcové zmrzliny, zatímco zbývající segmenty mírně poklesly. Ale v mimosezónních měsících listopad až leden se daří více rodinným balením, které v tu dobu tvoří výrazně větší část z koláče zmrzlin než v létě. Z roku na rok jejich popularita stoupá, což ovlivňují vánoční i novoroční oslavy, dovolené, prázdniny, dlouhé večery doma či posezení s rodinou. V nejsilnějším svátečním prosinci se v roce 2017 ve srovnání s prosincem 2016 zkonzumovalo o 14 % víc litrů rodinných balení a maloobchodníkům přinesl loňský prosinec až o čtvrtinu víc tržeb za tyto balení. Právě tento typ zmrzliny byl nejvíce ovlivněn nárůstem průměrné ceny, což se podepsalo na nejrychlejším nárůstu tržeb ve srovnání s jinými typy zmrzliny.

Nejvíc se prodávají jednoporce

Spotřebitelé na českém trhu dlouhodobě nakupují nejvíce jednoporcové zmrzliny, které v posledním roce tvořily téměř polovinu celkové spotřeby zmrzliny (48 %). Rodinné balení tvoří víc než třetinu (34 %) a v průběhu tří let se jejich důležitost zvýšila na úkor zmrzlinových dezertů (například dortů), které naopak mírně ztrácejí z podílu celkových prodejů zmrzlin (18 %). I z koláče tržeb si nejvíce ukrajují jednoporcová balení, jejichž průměrná cena – vzhledem k podstatně menšímu balení – je výrazně vyšší oproti rodinným balením. K nejvyššímu nárůstu ceny došlo u rodinných balení, jejich cena za litr dosáhla v minulém roce téměř 75 Kč oproti 67 Kč rok předtím, což je však stále podstatně nižší částka za litr než u jednoporcových balení (134 Kč, rok předtím 130 Kč). Dezerty zdražily jen z 35 na 36 Kč na litr.

V největším segmentu jednoporcových zmrzlin stále platí, že celkové prodeje válcují nanuky (49 %), které si v posledním roce udržely téměř poloviční podíl z objemu daného segment, a kornouty (23 %), které se podílejí na celkovém prodeji jednoporcových balení více než jednou pětinou. Následují sendvičové zmrzliny (17 %), kelímky (5 %) a tuby (3 %).

Nejvíc chutná vanilková a čokoládová

Z hlediska příchutí jednoporcových i rodinných balení preferují čeští spotřebitelé v největší míře vanilkovou a čokoládovou zmrzlinu. Ty dlouhodobě obsazují první dvě příčky v obou segmentech. Třetí místo v jednoporcových baleních zastává smetanová a v rodinných baleních příchuť vlašského ořechu.

Růst táhnou supermarkety

Dominantním místem nákupu zmrzlin je především moderní trh velkoformátových prodejen nad 400 metrů čtverečních, avšak ve srovnání s jinými potravinovými kategoriemi se téměř až pětina této impulsní kategorie stále realizuje v tradičních prodejnách pod 400 metrů čtverečních. Moderní trh meziročně vzrostl v objemovém měřítku o 3 %, k čemuž přispěly hlavně supermarkety, jejichž prodeje v objemu byly o 10% vyšší než v předchozím roce.

Zmrzliny se propagují hlavně v televizi

Ve sledovaném měsíci červenci 2018, kdy proběhla výše zmíněná sonda, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie zmrzlin podle dat z Ad Intel celkem 33,8 milionu Kč. Dominantním mediatypem byla přitom televize (30,6 milionu), s velkým odstupem následuje out-of-home (2,3 milionu), daleko za ním pak tisk (0,5 milionu), online (0,3 milionu) a rádio (0,1 milionu).

První příčku ceníkové hodnoty reklamního prostoru v segmentu zmrzlin za firemní značky obsadila Algida s 11,7 milionem Kč. Ta umístila inzerci hlavně do televize (v hodnotě 11,6 milionu Kč), kterou doplnila onlinem (0,15 milionu).