Ze zubních past si Češi nejčastěji vybaví Colgate, mladší za pasty utrácejí víc

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z května 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek zubních past podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Zubní pasty nakupuje aspoň občas 95 % Čechů, nejčastěji kupující vybírají podle ceny a předchozí zkušenosti, menší roli hraje kvalita. Při průměrném nákupu past utratí lidé 109 Kč, mladší do 34 let pak průměrně 118 Kč. Nejvíce si dotazovaní vybavují značky Signal, Colgate a Odol. Češi nejčastěji kupují obyčejné pasty, následují pasty pro citlivé zuby, pro péči o nemocné dásně nebo na bělení zubů.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v květnu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 16. do 21. května 2019 na vzorku 507 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,46 až 2,13.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky zubních past znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Největší spontánní znalosti dosáhla značka Colgate, kterou si vybavila téměř polovina dotazovaných (46 %). S mírným odstupem si respondenti spontánně vybaví také značky Odol (40 %), Signal (34 %) a Elmex (34 %), a nakonec Parodontax (23 %). Na značku Colgate si jako na první vzpomněli nejčastěji mladší respondenti (15 až 34 let), na zubní pasty Elmex zase lidé  s maturitou a vyšším vzděláním.

Které z následujících značek zubních past znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost má značka Colgate, kterou uvedlo 99 % dotázaných. Následovaly značky Signal (97 %) a Parodontax (93 %). Zubní pasty Parodontax znaly lépe ženy (98 %) než muži (89 %), podobně je na tom značka Sensodyne, kterou zná 96 % žen, oproti 85 % mužů.

Nakupujete aspoň občas zubní pasty?

 • Zubní pasty občas nakupuje 95 % dotázaných.

Kterou značky zubních past nakupujete?

 • Ve víc než polovině případů si dotázaní, kteří zubní pasty kupují aspoň občas, vybírají značku Colgate. Zubní pasty Signal kupuje 5 z 10 respondentů, třetina kupujících pak nakupuje značky Elmex a Sensodyne.

Kterou značku zubních past nakupujete nejčastěji?

 • Nejčastěji lidé nakupují Colgate (33 %), kterou si vybírá zejména věková kategorie 35 až 44 let. Muži (36 %) označili Colgate jako nejčastěji kupovanou značku víckrát než ženy (30 %). Následovaly Signal (20 %) a Elmex (18 %), kterou za nejčastěji kupovanou označily naopak víc ženy (22 %) než muži (14 %).

Kolik zhruba utratíte za zubní pasty v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu past na zuby utratí respondenti průměrně 109 Kč. Nejvíce za zubní pasty utratí nejmladší věková kategorie 15 až 34 let, kde jde průměrně o 118 Kč.

Kde obvykle nakupujete zubní pasty?

 • Zubní pasty lidé nakupují nejvíc v drogeriích (63 %). Druhým místem jsou supermarkety (58 %). Ženy kupují pasty častěji v drogeriích, muži naopak v supermarketech.

Jak často nakupujete zubní pasty?

 • Víc než polovina (56 %) dotázaných nakupuje zubní pasty několikrát za rok, 36 % pak jednou měsíčně a častěji. 

Nakupujete zubní pasty v nějakém období v roce častěji?

 • Zubní pasty si většina nakupujících (98 %) nespojuje s konkrétním ročním obdobím.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu zubních past?

 • Spotřebitelé si vybírají zubní pasty zejména na základě ceny (54 %), předchozí zkušenosti (54 %) a kvality (48 %). Téměř polovina dotázaných uvažuje při koupi zubní pasty i o jejím zdravotním účinku. Ženy sází při výběru zubní pasty nejčastěji na předchozí zkušenost, muži se dívají víc na cenu.

Jaký typ zubních past nakupujete nejčastěji?

 • Čtvrtina dotazovaných uvádí, že nejčastěji nakupuje běžné zubní pasty, 20 % pak kupuje pasty pro citlivé zuby. Menší množství respondentů nejčastěji kupuje pasty pro péči o nemocné dásně (17 %) a pasty na bělení zubů (15 %).

Jak často používáte jednotlivé přípravky pro zubní hygienu?

 • Dvakrát denně používají respondenti zubní pastu (67 %) a klasický zubní kartáček (56 %). Jednou denně používají respondenti hlavně ústní vodu (20 %) a mezizubní kartáček (19 %).

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Colgate

 • O značce Colgate si lidé myslí, že je známá, stojí za tu cenu a je kvalitní.

Signal

 • Podle respondentů je značka známá, stojí za tu cenu a je kvalitní.

Parodontax

 • Parodontax je podle spotřebitelů značka známá, léčivá a kvalitní.

Sensodyne

 • Sensodyne lidé vnímají jako známou, kvalitní a léčivou.

Elmex

 • Značku Elmex lidé považují za známou, kvalitní, léčivou a šetrnou.

Oral-B

 • Značka Oral-B se podle respondentů vyznačuje tím, že je známá, kvalitní a drahá.

Herbadent

 • Pasty na zuby od značky Herbadent respondenti označují jako léčivé, kvalitní a šetrné.

Zendium

 • O značce Zendium lidé říkají, že že je drahá, kvalitní a známá.

White Pearl

 • Značka White Pearl je podle dotazovaných charakteristická tím, že je drahá, kvalitní a exkluzivní.

Tržby za zubní pasty a jejich cena rostly

Podle agentury Nielsen utratili čeští spotřebitelé za zubní pasty v období od května 2018 do dubna 2019 celkem 1,6 miliardy Kč, tedy o 5 % víc než předchozí rok. O 6 % vzrostla také průměrná cena zubních past. Meziroční spotřeba naopak o 1 % klesla. 

Nejvíce preferovaná velikost balení je 75 mililitrů. Následuje o něco větší balení 76 až 100 mililitrů, přičemž však platí, že spotřeba zubních past v těchto baleních klesá. Na druhé straně roste spotřeba v rámci menších segmentů, jako jsou právě ta největší i nejmenší balení.

Ve sledovaném měsíci květnu 2019, kdy průzkum proběhl, činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie zubních past podle dat z Ad Intel celkem 33 milionů Kč. Dominantním mediatypem byla televize (29,2 milionu Kč), doplňkovými tisk (2,2 milionu Kč), internet (0,8 milionu Kč) a out-of-home (0,7 milionu Kč). První místo v hodnotě reklamního prostoru obsadila značka Parodontax s 10,1 milionu Kč, která svou inzerci umístila do televize (9,8 milionu), internetu (241.000) a tisku (75.000).