Zlatý středník 2010: Nejlepší firemní časopis mají oceláři, nejlepší interní noviny horníci

Kompletní výsledky 9. ročníku soutěže PR Klubu o nejlepší firemní periodika

Vítězové Zlatého středníku 2010. Foto: PR Klub

Vítězové Zlatého středníku 2010. Foto: PR Klub

Ve vršovickém Biu Vzlet včera profesní sdružení PR Klub udělilo již podeváté ceny Zlatý středník nejlepším tištěným i elektronickým periodikům. Celkem se rozdávaly v 11 kategoriích, vybíralo se ze 106 přihlášených.

Nově byla ustavena kategorie za nejlepší český původní text, Zlatá litera, zároveň byla udělena poprvé i zvláštní ocenění za distribuci a hodnocení efektivity či cena za inovaci. Jednotlivé kategorie hodnotily tři samostatné poroty.

Letošní nižší počet přirozeně odráží situaci na trhu. „Z důvodu snižování nákladů na oblast komunikace přestaly některé společnosti interní periodika vydávat, případně rezignovaly na jejich kvalitu. To se odrazilo i na množství přihlášek v letošním ročníku,“ uvedla Luďka Raimondová, garantka soutěže Zlatý středník.

„Potvrdilo se nám také, že do samotné soutěže se hlásí pouze převážně profesionálně zpracovaná periodika, protože nedochází k poklesu kvality u přihlášených prací,“ doplnila.

Nově vyhlášená kategorie Zlatá litera ukázala, že i v rámci firemních periodik můžeme nalézt zajímavě a profesionálně zpracované texty. „Je to jeden ze způsobů, jak přitáhnout pozornost cílové skupiny a zvýšit jak čtivost perodika, tak i vazbu klientů ke značce i produktu,“ řekla Luďka Raimondová.

Ukázalo se, že téměř 80 % časopisů profesionálně pracuje se způsobem distribuce. Jako jednoznačně nejúčinnější se jeví adresná distribuce, a to i v případě zaměstnaneckých časopisů. Tento způsob využívá více než 15 % časopisů aktivně pracujících se způsobem distribuce. 9 % časopisů věnujících se způsobu distribuce dokonce využívá vlastní kolportéry a 9 % časopisů také využívá vklad do jiného časopisu. U publikací B2C převládá neadresná distribuce či distribuce prostřednictvím veřejně dostupných stojanů.

Hodnocením efektivity se zabývá více než jedna třetina zaměstnaneckých periodik a nejúčinnější metody hodnocení představuje přímé sledování návštěvnosti v případě elektronické verze periodika či individuální dotazování.

Ocenění Zlatý středník vytvořila Luba Bakičová.

PŘEHLED OCENĚNÝCH PERIODIK V ROČNÍKU ZLATÝ STŘEDNÍK 2010

Nejlepší interní časopis

 1. 1, ARCELORMITTAL OSTRAVA a. s.
 2. Úsměv, AHOLD Czech Republic, a. s.

Nejlepší interní noviny

 1. HORNÍK, OKD, a. s.
 2. ZA BRANOU, Plzeňský Prazdroj, a. s.
 3. E.ON Czech, E.ON Česká republika, s. r. o.

Nejlepší B2B časopis

 1. GASTRO časopis pro profesionály v gastronomii, MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
 2. VISIONS, Siemens, s. r. o.
 3. Perlivý svět, Bohemia Sekt, a. s.

Nejlepší B2C časopis

 1. Vlastní cestou, Rodinný pivovar Bernard a. s.
 2. ČILICHILI, Vodafone Czech Republic, a. s.
 3. Tescoma magazín - jen dobrý recept nestačí, TESCOMA s. r. o. + MŮJ VLÁČEK, České dráhy, a. s.

Nejlepší firemní katalog

 1. PRODUCT CATALOGUE YEDOO – 2011, Intrea - Piko, s. r. o. + Katalog domovního elektroinstalačního materiálu 2010, ABB s. r. o.
 2. Přehledy designů spínačů a zásuvek ABB, ABB s. r. o.

Nejlepší firemní profil

 1. ČVUTIX - Komiks Sedmi statečných z ČVUT, České vysoké učení technické v Praze
 2. ČVUT v Praze - už 300 let měníme tvář světa, České vysoké učení technické v Praze

Nejlepší výroční zpráva

 1. Výroční zpráva ASEKOL 2009, ASEKOL s. r. o.
 2. Zpráva o činnosti 2009, Sdružení Linka bezpečí
 3. Výroční zpráva 2009, Statutární město Ostrava

Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry

 1. linka bezpečí 116 111, Sdružení Linka bezpečí
 2. ČEJČ DNES, obec Čejč
 3. Naše město, město Třešť

Nejlepší on-line prezentace

 1. www.bernard.cz, Rodinný pivovar Bernard a. s.
 2. ČILICHILI ONLINE, Vodafone Czech Republic, a. s.
 3. www.sparta.cz, AC Sparta Praha

Nejlepší firemní zpravodaj (newsletter)

 1. AXA News, AXA Česká republika s. r. o.
 2. Cestování Newsletter!!!, statutární město Ostrava
 3. Development Newsletter!!!, statutární město Ostrava

Zlatá litera

 1. Jak paní Livie Klausová viděla místo dětského domova Potěmkinovu vesnici, Zámeček, Duha Zámeček
 2. Slováci : Češi - Ztratení bratia, ČILICHILI, Vodafone Czech Republic, a. s.
 3. Úvodníky, Vlastní cestou, Rodinný pivovar Bernard a. s. + Za polární září a borůvkovou polévkou, Review, České aerolinie a. s.

Zvláštní ocenění a další ceny

 • Zvláštní ocenění za nejlepší grafickou úpravu - GASTRO časopis pro profesionály v gastronomii, MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
 • Zvláštní ocenění za nejlepší titulní stranu – MOJO, Alcatel-Lucent Czech, s. r. o.
 • Zvláštní ocenění za hodnocení efektivity – ČILICHILI Vodafone Czech Republic, a. s.
 • Zvláštní ocenění za distribuci – Úsměv, AHOLD Czech Republic, a. s.
 • Zvláštní ocenění za distribuci – GLOBUS MINI, Globus ČR, k. s.
 • Cena za inovaci - ČVUTIX - Komiks Sedmi statečných z ČVUT, České vysoké učení technické v Praze
 • Zvláštní ocenění za vyváženost obsahu a formy – Zpětný odběr, ASEKOL s. r. o.
 • Cena Marketingového klubu České republiky – Vlastní cestou, Rodinný pivovar Bernard a. s.
 • Cena České marketingové společnosti – Zpráva o činnosti 2009, Sdružení Linka bezpečí

SEZNAM POROTCŮ

Tištěná periodika (kategorie Nejlepší interní noviny, interní časopis, B2B časopis, B2C časopis, firemní profil, firemní katalog, výroční zpráva, časopis státní, veřejné a neziskové sféry)

 • Robert Haas, ředitel Symbio Digital
 • Ratibor Líbal, ředitel Actum
 • Jitka Němečková, redaktorka Marketing & Media
 • Jiří Prošek, viceprezident Marketingového klubu ČR
 • Petra Průšová, ředitelka Millward Brown
 • Luďka Raimondová, nezávislá konzultantka
 • Leoš Špachta, ředitel Media Factory
 • Ludmila Trunečková, katedra mediálních studií FSV UK
 • Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti

On-line prezentace a newslettery (Nejlepší on-line prezentace, firemní zpravodaj / newsletter)

 • Robert Haas, ředitel Symbio Digital
 • Ratibor Líbal, ředitel Actum
 • Jitka Němečková, redaktorka Marketing & Media
 • Jiří Prošek, viceprezident Marketingového klubu ČR
 • Petra Průšová, ředitelka Millward Brown
 • Luďka Raimondová, nezávislá konzultantka
 • Leoš Špachta, ředitel Media Factory

Zlatá litera

 • Dana Emingerová, spisovatelka
 • Jiří Chrást, ČTK
 • Alex Röhrich, FSV UK a katedra bohemistiky Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, mediální ředitel Ewing Public Relations

Sdílejte