Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Značka Public TV zanikne, její servisní firmu PublicCom oddluží nový partner

Nástupce satelitní Public TV chce zůstat v pozemní digitální síti, odstartovat plánuje v září.

Vedení satelitní televize Public hodlá nadále využívat pozemních digitálních vysílačů, byť přítomnost v síti DVB-T byla hlavním důvodem zadlužení stanice, které ji začátkem dubna přivedlo až k insolvenčnímu řízení.

Public TV, vysílající od června 2007, se nyní dostala do ztráty přes 300 milionů korun. Firma Totalpress (drží vysílací licenci, ale nemá žádné zaměstnance) dluží přes 134 milionů, z toho 86 milionů za vysílání v pozemní digitální síti. Společnost PublicCom (zajišťuje servis a výrobu) počítá za poslední čtyři roky s kumulovanou ztrátou 169 milionů. Obě společnosti ovládá podnikatel Luděk Vinš.

Reakcí na ekonomickou situaci bylo poslat Totalpress do konkurzu. Management měl potřebu včera zdůraznit, že „toto insolvenční řízení se netýká společnosti PublicCom, a. s., která je servisní organizací TV Public“. PublicCom by přitom mohl v budoucnu sloužit jako servis a výroba jiné televizi, která má vzniknout v září.

A právě ta nemá vysílat jen přes družici či kabel. „Pro nový, propojený televizní projekt máme zájem zajistit veškeré distribuční cesty, tedy i DVB-T,“ odpověděla Médiáři výkonná ředitelka Public TV Renata Pešková.

Satelit a kabel jako platformy sice z pohledu tržního podílu ukrajují pozemnímu vysílání a šíření signálu přes ně je řádově levnější, pozemní vysílání ale zůstává stále dominantní a hlavně: z hlediska pořizovacích nákladů je pro diváky nejpříjemnější.

Public TV zanikne, PublicCom splatí dluhy

Značka Public TV tím pádem zanikne, naznačuje ředitelka Pešková: „Další vývoj a modifikace projektu TV Public jsou naplánovány do více etap. Lze předpokládat, že v průběhu jednotlivých fází se logicky promění i hlavní název televizní stanice.“

Podmínkou dalšího zdravého fungování PublicComu je jeho oddlužení, zbavení se závazků v řádu nejméně desítek milionů korun. Z prohlášení vedení televize vyplývá, že to zřejmě zaplatí nový vysílatel, s kterým se PublicCom plánuje spojit. „Propojením stávající televize s novým televizním projektem hodlá společnost PublicCom, a. s. dostát svým závazkům vůči inzerentům, klientům i zaměstnancům,“ uvedla Public TV včera.

Pešková na dotaz Médiáře nevyvrátila ani možnost, že by Vinš své televizní aktivity prodal (v tomto případě přesněji: přenechal za splacení dluhů).

Teď lidé z vedení Publicu jednají „s majiteli nového, prozatím nejmenovaného televizního projektu, o propojení stávajícího programového konceptu s nově připravovaným televizním kanálem“. Podrobnosti slibují zveřejnit zhruba za měsíc. Zatím prohlašují: „Produkční tým společnosti i jednotlivé formáty pořadů pak budou plánovanou součástí inovovaného programového konceptu připravované televize.“

Už koncem března stávající vedení Publicu - kromě Peškové má silné slovo programový a obchodní ředitel Petr Pohl - přiznalo, že „aktuální situace na trhu potřebuje něco více, než je stávající programové schéma naší televize“.

Ta si za čtyři roky dokázala získat podíl na sledovanosti 0,4 %.