Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Značky kvality EU zpropaguje Momentum, za 100 milionů

Agentura ze skupiny McCann podepsala tříletý kontrakt s Potravinářskou komorou.

Chráněné zeměpisné označení České pivo

Chráněné zeměpisné označení patří mezi značky Kvality Evropské unie

Další tříletou vlnu kampaní určených na propagaci značek Kvality Evropské unie bude připravovat agentura Momentum spadající do komunikační skupiny McCann. Smlouvu o její realizaci podepsala v červenci s Potravinářskou komorou České republiky, sdružením firem z potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce. Médiáři to potvrdil ředitel agentury Momentum David Čermák. Rozpočet tříletých komunikačních aktivit se podle něj zastavil těsně pod 100 miliony Kč. Kampaň je zhruba z poloviny financována z peněz Evropské komise, z poloviny přispívá český stát a potravinářské firmy. Propagovat bude evropské certifikáty kvality udělované Evropskou komisí, konkrétně jde o značky Chráněné zeměpisné označení, Chráněné označení původu a Zaručená tradiční specialita. Na realizaci kampaně byla loni v květnu vypsána veřejná zakázka, ve které McCann uspěl.

„Do podzimu budeme ladit finální kreativní řešení kampaně, jejíž hlavní část poběží od března 2016,“ přiblížil Čermák. Mezi aktivity, na nichž začne Momentum pracovat, patří třeba propagace Chráněného zeměpisného označení České pivo

Potraviny opatřené výše zmíněnými certifikáty musejí splňovat přísnější kritéria než potraviny se značkami národními. Momentálně je podle Potravinářské komory v celé Evropě zapsáno asi 800 produktů se třemi zmíněnými značkami, dalších 400 na zápis čeká. Českých výrobků s evropským glejtem kvality je přibližně třicet, třeba špekáčky, Spišské párky, Lovecký salám, Jihočeská niva, Olomoucké tvarůžky, Štramberské uši nebo právě České pivo.

Značkou Zaručená tradiční specialita se může stát výrobek, který v neměnné podobě vyrábějí ze stejných surovin alespoň 30 let. Podle této tradiční receptury ho pak můžou vyrábět kdekoli na světě. U značek Chráněné označení původu a Chráněné zeměpisné značení je přímá návaznost na vymezený region a žádný výrobce z jiných částí Evropské unie je nemůže vyrábět jinde.