Zoot završil reorganizaci, přebírá ho Natland

Věřitelé zadluženého e-shopu s oblečením dnes přijali reorganizační plán. Do 30. června se tak má završit jeho reorganizace trvající od loňského května a ukončit insolvenční řízení.

Nově otevřená prodejna značky Zoot v pražském Centru Černý Most

Loni otevřená prodejna značky Zoot v pražském Centru Černý Most

Věřitelé českého internetového prodejce módy Zoot dnes u Městského soudu v Praze schválili navržený reorganizační plán, který počítá s dalším rozvojem firmy. To znamená vyřešení starých dluhů i příchod nového vlastníka – firmu Company New, která je součástí investiční skupiny Natland. Reorganizační plán dnes zároveň schválil už i soud. Tím se formálně završí reorganizace, kterou společnost prochází od loňského května.

„Managementem firmy navržený reorganizační plán dnes na své schůzi potřebnou většinou schválily všechny skupiny věřitelů, které o něm hlasovaly - tedy zajištění i nezajištění věřitelé. Konkrétně získal 100% podporu jak u zajištěných věřitelů, tak i u všech skupin nezajištěných věřitelů přítomných na dnešní schůzi, což je jednoznačně velmi silné vyjádření důvěry pro schválenou reorganizaci firmy,“ uvedl mluvčí Zootu Tomáš Holý.

Celková dluhová zátěž, která se řešila v rámci reorganizace, činila 783 milionů Kč. Nový vlastník Natland disponoval pohledávkami za 230 milionů Kč, přičemž 108 milionů bylo zajištěných, ostatní byly nezajištěné. Pohledávka Natlandu ve výši 108 milionů byla zároveň jedinou zajištěnou. Nezajištěné pohledávky všech věřitelů činily celkem 675 milionů Kč, z toho 240 milionů připadalo na vydané firemní dluhopisy.

Akciová společnost Company New, dceřiná firma Natland, své zmíněné zajištěné pohledávky kapitalizuje. Výměnou (formou úpisu emise nových akcií) získá kontrolní podíl v akciové společnosti Zoot a její kapitál posílí příplatkem mimo základní kapitál ve výši 40 milionů Kč. Tím splatí část provozního úvěru a sníží zadluženost Zootu. „Vlastní kapitál Zootu posílí také odpis dluhů během reorganizace, což bude mít pozitivní dopad na výsledek hospodaření firmy. Vlastní kapitál akciové společnosti Zoot se tak v rámci plnění reorganizačního plánu posílí o stovky milionů korun,“ uvádí mluvčí.

Nezajištění věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky, mají být uspokojeni právě z příplatku nového vlastníka. Půjde o zmíněných 40 milionů. „Mohou se rozhodnout, zda získají zhruba 2,5 % z přihlášených pohledávek do 30 dnů po nabytí účinnosti reorganizačního plánu, předpokládá se, že se tak stane do 30. června letošního roku. Alternativně si mohou zvolit druhou variantu - odložit toto plnění do 30. září 2022. Potom získají vyšší uspokojení ve výši zhruba 15 % ze svých pohledávek. Někteří věřitelé jako například firmy ze skupiny Natland nebo JS Credit se tak už i rozhodli, což dokládá jejich značnou důvěru v budoucnost Zootu,“ uvádí mluvčí.

„Držitelé firemních dluhopisů, kteří by jinak neměli nárok na vůbec žádné uspokojení, protože jejich pohledávky byly podřízené a byly by uspokojovány až jako jedny z posledních skupin věřitelů, obdrží nové dluhopisy se splatností také k 30. září 2022. Jejich hodnota odpovídá zhruba 9,5 % nominální hodnoty současných dluhopisů. Jedná se tak o vůbec první emisi dluhopisů na českém trhu v rámci schválené reorganizace. Toto řešení bylo možné dosáhnout jen díky dohodě s novým investorem, který se vzdal své nadřízené věřitelské pozice, i když jeho pohledávka nebude zcela splacena. Držitelé dluhopisů totiž podle zákona jinak nemuseli dostat ani korunu.“

„Věřiteli přijatý reorganizační plán umožňuje podstatně vyšší uspokojení pohledávek především u početné skupiny nezajištěných věřitelů a vlastníků dluhopisů než při rozprodeji majetku v konkurzu, kdy by bylo nulové, “ uvedl Lukáš Zrůst, insolvenční správce firmy, který dohlíží na celý průběh reorganizace.

Během ní nový manažerský týmu Zootu vedený Lukášem UhlemRobertem Vojáčkem zároveň prováděl vnitřní restrukturalizaci firmy. Především snížil provozní náklady (o 50 %), seškrtal výdaje na marketing a začal budovat i rozvojové aktivity - novou prodejní síť či prodej zboží vlastních značek. „Po splnění reorganizačního plánu dojde k finálnímu dokončení reorganizace. Bude ukončeno insolvenční řízení a Zoot začne opět fungovat v běžném režimu,“ doplnil mluvčí.