Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Zvukařská asociace ve sporu se státem o 25 milionů Kč neuspěla

Mistři zvuku si nárokovali peníze za léta 2004 až 2006, soudem uznaní jsou přitom až od roku 2007.

  • ČTK
  • 17. 02. 2014 13:25

Ochranná asociace zvukařů - autorů (OAZA) neuspěla ve sporu se státem o náhradu škody téměř 25 milionů Kč. V letech 2004 až 2006 jí ministerstvo kultury neumožnilo vybírat odměny a vykonávat kolektivní správu autorských práv mistrů zvuku. Uznání se asociace domohla až díky soudnímu rozhodnutí, plnohodnotně pracuje od začátku roku 2007. Nejvyšší soud však loni rozhodl, že peníze za předcházející období OAZA nezíská. Nyní její stížnost odmítl také Ústavní soud, zjistila ČTK ze soudní databáze.

Podle pravomocného verdiktu neměla asociace automatický nárok na přiznání statusu kolektivního správce. Záleželo na úvaze ministerstva. Úřad přitom zprvu nastával názor, že činnost zvukaře je v převážné míře technická a řemeslná, nikoliv umělecká. Později sice ministerstvo kvůli soudnímu rozhodnutí svůj názor přehodnotilo, to však neznamená, že jeho přecházejícím postupem vznikla škoda, kterou by měl nyní hradit asociaci stát.

Ústavní soud stížnost označil za zjevně neopodstatněnou. Ve svém stručném usnesení hlavně odkázal na starší rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jeho odůvodnění je prý v souladu s ústavním pořádkem. „Opak se stěžovateli nepodařil prokázat,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Ludvíkem Davidem.

Proti rozhodnutí ústavních soudců se nelze odvolat, přesto je možné, že právní bitva bude mít ještě další dějství. „Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně rozhodl, že nárok OAZA je po právu a až nadřízený soud rozhodl opačně, budeme věc řešit s našimi právními zástupci ohledně dalšího postupu,“ reagoval pro ČTK místopředseda asociace Jiří Štěpánek.

Ochranná asociace zvukařů - autorů vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, která na principu dobrovolného členství sdružuje mistry zvuku. Asociace postupně prosadila názor, že zvukaři vytvářejí umělecká díla z hlediska autorského zákona, a mají proto nárok i na kolektivní správu svých práv.

V Česku dále jako kolektivní správci autorských práv působí Divadelní, literární a audiovizuální agentura Dilia, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA), Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), Gestor - Ochranný svaz autorský a Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

OAZA podle informací z loňského roku zastupuje bezmála 400 zvukařů. Chrání jejich autorská práva u hudebních i audiovizuálních děl. Výběr většiny poplatků pro asociaci zajišťuje Intergram.