Žvýkačky nakupují zejména mladí, u Čechů vede značka Orbit

Výsledky sondy agentury Nielsen Admosphere z října 2019 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek žvýkaček podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek žvýkaček podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek žvýkaček podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Charakteristika značek žvýkaček podle Čechů online. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Žvýkačky aspoň občas nakupuje 76 % Čechů. Za jeden nákup obvykle utratí v průměru 30 Kč, nakupují je hlavně v supermarketech. Hlavní roli při rozhodování o koupi hraje chuť, cena a příchuť. Čeští spotřebitelé si nejvíc vybavují značky Orbit, Pedro a Wrigley’s.

Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v říjnu 2019 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

K metodice výzkumu

 • Množství značek vstupujících do výzkumu je stanoven na 10 zástupců. Vybraní zástupci reprezentují největší, nejznámější, nejsilnější značky. Není možné pokrýt celý trh a zařadit zástupce všech výrobců/poskytovatelů na trhu. Je-li víc značek podobné velikosti, známosti, síly a podobně, je rozhodujícím ukazatelem pro zařazení do výzkumu pořadí podle objemu investovaných prostředků do reklamy v ceníkových cenách Ad Intel.
 • Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní Nielsen Admosphere. Respondenti jsou součástí Českého národního panelu, projektu výzkumných agentur Nielsen Admosphere, STEM/Mark a NMS Market Research.
 • Terénní sběr dat proběhl v době od 9. do 15. října 2019 na vzorku 523 respondentů.
 • Cílovou skupinu představuje internetová populace Česka starší 15 let.
 • Vzorek je reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště.
 • Výběrové a vážící kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Váhy jsou v rozmezí 0,47 až 2,09.
 • Při realizaci projektu, sběru a zpracování dat jsou dodržovány mezinárodně platné principy sdružení Esomar a platné standardy Simar (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), jehož je Nielsen Admosphere členem.

Otázky a odpovědi podrobně

Jaké značky žvýkaček znáte, nebo jste o nich už někdy slyšel/a?

 • Nejvyšší úroveň spontánní znalosti žvýkaček má značka Orbit (70 %). Se značným odstupem ji následují značky Pedro (38 %), Wrigley’s (28 %) a Airwaves (22 %). Značku Orbit znají víc ženy (84 %) než muži (56%), u značky Pedro je tomu naopak – zná ji 42 % mužů a 33 % žen. Orbit zná také zejména mladší skupina ve věku 15 až 34 let (96 %), Pedro znají zase lidé staršího věku, tedy 45 a víc let (51 %).

Které z následujících značek žvýkaček znáte?

 • Nejvyšší podpořenou znalost mají značky Orbit a Pedro, které znají téměř všichni respondenti (96 a 95 %). Následovány jsou značkami Airwaves (87 %), Hubba Bubba (82 %) a Mentos (81 %). Znalost Airwaves i Hubba Bubba je nižší mezi dotázanými z nejstarší věkové kategorie 45 a víc let.

Nakupujete aspoň občas žvýkačky?

 • Aspoň občas nakupuje žvýkačky 76 % Čechů. Nejméně je nakupují lidé z věkové kategorie 45 a víc let (63 %).

Které značky žvýkaček nakupujete?

 • Nejvíc respondentů, kteří znají danou značku žvýkaček a aspoň občas je nakupují, nakupuje značku Orbit (80 %). Až 40 % Čechů si pak vybírá Airwaves, 23 % Mentos, a 21 % Wrigley’s nebo Pedro.

Kterou značku žvýkaček nakupujete nejčastěji?

 • Jednoznačně nejčastěji nakoupovanou značkou žvýkaček je Orbit (69 %). S velkým odstupem ji následuje Airwaves (11 %). Airwaves nejčastěji nakupují víc muži (16 %) než ženy (8 %). U značky Orbit je tomu naopak, častěji ji nakupují spíše ženy (78 %) než muži (59 %).

Kolik zhruba utratíte za žvýkačky v rámci jednoho nákupu?

 • V rámci jednoho nákupu utratí spotřebitelé za žvýkačky v průměru 30 Kč. Nejméně v průměru utrácejí lidé s vysokoškolským vzděláním (26 Kč) a nejvíc respondenti nad 45 let (35 Kč). S přibývajícím věkem se průměrná útrata zvyšuje, naopak se zvyšujícím se stupněm dosaženého vzdělání se snižuje.

Kde obvykle nakupujete žvýkačky?

 • Nejvíc nakupují dotazovaní žvýkačky v supermarketech (86 %). Poměrně četné jsou i nákupy v malých obchodech (30 %), na benzince (23 %) a v trafikách (22 %).

Jak často nakupujete žvýkačky?

 • Téměř třetina (30 %) lidí, kteří toto zboží aspoň občas nakupují, je kupuje jednou za měsíc. Dalších 26 % respondentů uvedlo, že je nakupují dvakrát nebo třikrát měsíčně, 21 % pak jednou týdně.

Nakupujete žvýkačky v nějakém období v roce častěji?

 • Většina respondentů (85 %) žvýkačky nenakupuje v nějakém období roku častěji.

V jakém období nakupujete žvýkačky častěji?

 • Nejvíc spotřebitelů (63 %), kteří nakupují žvýkačky v nějakém období roku častěji, je nakupuje v létě.

Které z následujících faktorů pro vás hrají roli při nákupu žvýkaček?

 • Při nákupu žvýkaček si Češi vybírají především podle chuti (58 %), ceny (46 %), příchutě (41 %) a předchozí zkušenosti (40 %).

Pro koho obvykle nakupujete žvýkačky?

 • Téměř všichni spotřebitelé (89 %), kteří aspoň občas nakupují žvýkačky, nakupují toto zboží pro sebe. Pro partnera či partnerku je aspoň občas nakupuje polovina respondentů (50 %). Až 40 % dotázaných je také kupuje svým dětem. To platí zejména pro věkovou skupinu 35 až 44 let (64 %).

Žvýkáte Vy osobně žvýkačky?

 • Téměř všichni respondenti (94 %) žvýkají žvýkačky.

Proč žvýkáte žvýkačky?

 • Nejčastěji lidé žvýkají žvýkačky pro svěží dech (80 %), na chuť (52 %) a proti nečistotám na zubech (47 %). Ve věkové kategorii 15 až 34 let je lidé žvýkají často také z nudy (29 %).

Co podle Čechů online vystihuje dané značky

Orbit

 • Značka Orbit je mezi respondenty charakteristická nejvíc tím, že je známá, chutná a kvalitní.

Pedro

 • Značku Pedro lidé považují za známou, českou a chutnou.

Airwaves

 • Značka Airwaves je podle spotřebitelů známá, chutná a kvalitní.

Mentos

 • Mentos lidé vnímají jako známou, chutnou a kvalitní.

Hubba Bubba

 • Respondenti považují značku Hubba Bubba za známou, chutnou a drahou značku.

Tic Tac

 • Podle Čechů je značka Tic Tac značkou známou, chutnou a kvalitní.

Wrigley’s

 • Značku Wrigley’s vnímají spotřebitelé jako známou, chutnou a kvalitní.

Borotalco

 • Značku Chupa Chups označují lidé za známou, chutnou a drahou.

Halls

 • Značka Halls je podle respondentů charakteristická tím, že je známá, kvalitní a chutná.

Nejvíc se kupují dražé, plátkové jsou na ústupu

Podle agentury Nielsen nakupovali tento rok Češi víc žvýkaček než loni. Celkově se jich prodalo 1.654 tun, což činí nárůst o 2 %. Tržby rostly rychleji (o 4 %) na úroveň 1,3 miliardy Kč. Dlouhodobě nejprodávanějším typem jsou žvýkačky ve formě dražé, následuje oválný tvar se šťávou uvnitř a třetím typem je hranatý tvar. Této trojici favoritů se daří a meziročně jejich prodeje rostly. Naopak už dlouhodobě ustupuje prodej plátků, které jsou v současnosti na čtvrté pozici, zatímco ještě před třemi lety šlo o druhý nejprodávanější typ žvýkaček.

Ve sledovaném měsíci říjen 2019 činila ceníková hodnota reklamního prostoru kategorie žvýkače podle dat z Ad Intel celkem 19,2 milionu Kč. Dominantním mediatypem přitom byla televize (17,6 milionu), doplňkem rádio (0,96 milionu), internet (0,43 milionu) a tisk (0,29 milionu). První místo v hodnotě reklamního prostoru měla značka Airwaves téměř s 13 miliony, která svou inzerci umístila zejména do televize (12,8 milionu) a na internet (155 tisíc).